Dzieje Ap. prosto

Linki z archiwum, posegregowane z grubsza wg tematyki:

Dzieje Ap. prosto - to Dzieje Apostolskie, inaczej: Czyny Wysłanników/Apostołów, tekst księgi widziany moimi oczami, podparty głównie na tekście greckim interlinearnym, czyli Przekładzie Dosłownym (stąd), a potem porównany z kilkoma tłumaczeniami w znanych mi językach. Cel - moja własna motywacja do regularnych studiów, do zastanowienia się nad każdym zdaniem, każdym zwrotem, a nie przelecenie tekstu tylko od tak, w półśnie, byleby "zaliczyć", "odklepać" przeczytanie kolejnej księgi.


rozdział 14,11-28 - Lystra, Perge, Antiochia

rozdział 14,1-10 - Uzdrowienie człowieka w Lystrze

rozdział 13,13-52 - Przemowa apostoła Pawła w Antiochii

rozdział 13,1-12 - Prokonsul Sergiusz i czarownik Elymas

rozdział 12,20-25 - Historia Heroda Antypasa

rozdział 12,1-19 - Uwięzienie Piotra / Uwolnienie Piotra z więzienia

rozdział 11,19-30 - Nawrócenia tłumów w Antiochii

rozdział 11,1-18 - O oczyszczeniu nieczystego/skalanego

rozdział 10,23-48 - Piotr u Korneliusza, wśród pogan

rozdział 10,1-23 - Piotr ma przybyć do Korneliusza / widzenie na dachu

rozdział 9,32-43 - Piotr uzdrawia Eneasa i wskrzesza Tabitę

rozdział 9,1-31 - Nawrócenie Saula/Szawła

rozdział 8,26-40 - Filip chrzci Etiopczyka

rozdział 8,1-25 - Szymon chcący kupić moc udzielania Ducha Świętego

rozdział 7,51-60 + rozdział 8,1 - Ukamieniowanie Szczepana

rozdział 7,35-50 - Przemówienie Szczepana: o odebraniu przykazań i zbudowaniu świątyni

rozdział 7,17-34 - Przemówienie Szczepana: historia Mojżesza

rozdział 7,1-16 - Przemówienie Szczepana: historia Izraela od Abrahama do Egiptu

rozdział 6,8-15 - Oskarżenie Szczepana

rozdział 6,1-7 - Rozdzielenie ról na pomagających fizycznie i przemawiających

rozdział 5,27-42 - Decyzja o zostawieniu apostołów ich własnemu losowi

rozdział 5,1,17-26 - Uwięzienie apostołów i uwolnienie ich przez anioła

rozdział 5,1-16 - Ananiasz i Safira

rozdział 4,23-37 - Zebrani wierzący się modlą o odwagę głoszenia ewangelii

rozdział 4,1-22 - Piotr i Jan przed Sanhedrynem

rozdział 3,12-26 - Przemówienie Piotra

rozdział 3,1-12 - Uzdrowienie sparaliżowanego od urodzenia

rozdział 2,37-47 - Nowo nawróceni po przemowie Piotra

rozdział 2,14-36 - Przemowa Piotra

rozdział 2,1-13 - Przybycie Ducha Świętego

rozdział 1,15-26 - Nowy apostoł

rozdział 1,1-14 - Jezus wzięty do nieba

Czyny Wysłanników; do Przyjaciela Boga

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz