Jan prosto

Linki z archiwum posegregowane z grubsza wg tematyki:

To, co Janek chciał powiedzieć - czyli Ewangelia Jana widziana moimi oczami - podparte porównaniami z różnymi tłumaczeniami polskimi i innymi, "podczytywaniem" słowników, sparafrazowane na - mam nadzieję - prosty, zrozumiały, współczesny język.

rozdział 21,15-25 - Trzykrotne pytanie Jezusa do Piotra i zakończenie

rozdział 21,1-14 - Uczniowie wracają do rybołówstwa i spotykają Jezusa

rozdział 20,19-31 - Zmartwychwstały Jezus spotyka się z uczniami

rozdział 20,11-18 - Maria zobaczyła Jezusa

rozdział 20,1-10 - Piotr i Jan w grobowcu

rozdział 19,38-42 - Pogrzebanie Jezusa

rozdział 19,25-37 - Śmierć Jezusa na krzyżu

rozdział 19,17-24 - Ukrzyżowanie Jezusa

rozdział 19,1-16 - Potyczka słowna między kapłanami a Piłatem w kwestii ukrzyżowania Jezusa

rozdział 18,28-40 - Jezus przyprowadzony przed Piłata

rozdział 18,12-27 - Jezus u Ananiasza; Piotr na dziedzińcu przy ognisku

rozdział 18,1-11 - Jezus z uczniami w ogrodzie, przybycie oddziału żołnierzy

rozdział 17,1-25 - Modlitwa Jezusa

rozdział 16,25-33 - Jezus przestaje mówić posługując się porównaniami

rozdział 16,16-24 - Jezus mówi o późniejszej radości

rozdział 16,1-15 - Jezus tłumaczy, dlaczego musi odejść i czego może dokonać Duch

rozdział 15,18-27 - Ciąg dalszy przemówienia Jezusa do uczniów

rozdział 15,1-17 - Jezus porównuje uczniów do gałązek na drzewku

rozdział 14,15-31 - Jezus mówi o swoim odejściu i o przyjściu Ducha, Orędownika

rozdział 14,1-14 - Ojciec w Jezusie

rozdział 13,31-38 - "Tam, gdzie ja idę, wy nie możecie pójść ze mną"

rozdział 13,18-30 - Kwestia z Judaszem

rozdział 13,1-17 - Umywanie nóg

rozdział 12,37-50 - Przepowiednia Izajasza o uzdrowieniach dokonywanych przez Jezusa

rozdział 12,20-36 - Głos z nieba i zapowiedź Jezusa o jego śmierci

rozdział 12,12-19 - Jezus wjeżdża na ośle do Jerozolimy

rozdział 11,55-12,11 - Ludzie zaczynali wierzyć w Jezusa na sam widok Łazarza

rozdział 11,45-54 - Wyrok wydany przez kapłanów na Jezusa

rozdział 11,41-44 - Łazarz powstaje z grobu

rozdział 11,17-40 - Jezus dociera do Marty i Marii

rozdział 11,1-16 - Jezus wybiera się do Betanii, mimo ciążącej groźby ukamieniowania

rozdział 10,22-42 - Jezus znowu mówi, że o Nim samym świadczą Jego czyny

rozdział 9,35-10,21 - Metafora o stadzie owiec i pasterzu

rozdział 9,18-34 - Żydzi nie chcą uwierzyć, że ślepy wcześniej był faktycznie ślepy

rozdział 9,1-17 - Uleczenie ślepego od urodzenia

rozdział 8,31-59 - Dyskusja o pochodzeniu Żydów: o Abrahamie i o ojcu kłamstwa

rozdział 8,12-30 - Jezus podkreśla swój związek z Ojcem - i wielu zaczyna w Niego wierzyć

rozdział 8,2-11 - Kobieta złapana na "złamaniu obietnicy małżeńskiej"

rozdział 7,25-8,1 - Dyskusje na placu świątynnym, czy Jezus jest Mesjaszem, czy nie jest

rozdział 7,1-24 - Uleczenie kogoś w sabat - zgodne czy niezgodne z prawem?

rozdział 6,60-71 - Duch ważniejszy niż ciało i o Judaszu

rozdział 6,22-59 - Jezus jako chleb z nieba

rozdział 6,16-21 - Jezus chodzi po wodzie

rozdział 6,1-15 - Jezus karmi pięciotysięczny tłum pięcioma chlebami

rozdział 5,31-46 - Jezus mówi o tym, że tylko to, co robi, świadczy o nim

rozdział 5,16-30 - Jezus mówi o tym, jak syn robi to, co podpatrzy u swojego ojca

rozdział 5,1-15 - Uzdrowienie chorego przy sadzawce Betezda

rozdział 4,43-54 - Uzdrowienie syna dworzanina królewskiego

rozdział 4,27-42 - Pokarm Jezusa

rozdział 4,1-26 - Spotkanie z Samarytanką

rozdział 3,22-36 - Spór uczniów z Żydami o oczyszczenie i chrzest

rozdział 3,1-21 - Rozmowa z Nikodemem

rozdział 2,13-25 - Wypędzenie handlarzy ze świątyni

rozdział 2,1-12 - Wesele w Kanie, zamiana wody w wino

rozdział 1,35-51 - Pierwsi uczniowie

rozdział 1,19-34 - Kim był Jan

rozdział 1, wersety 1-18 - Światło, które przyszło


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz