Łukasz wnikliwie

Linki z archiwum, posegregowane z grubsza wg tematyki:

Łukasz wnikliwie - to Ewangelia Łukasza, czyli Dobra Nowina właśnie, widziana moimi oczami, podparte porównaniami z różnymi tłumaczeniami polskimi i innymi, "podczytywaniem" słowników oraz lekko sparafrazowane. Ponieważ Łukasz opisał wszystko bardzo drobiazgowo, to jego ewangelię nazwałem "Wnikliwą".


rozdział 7,1-10 - Uzdrowienie niewolnika setnika

rozdział 6,37-49 - Kazanie na Górze 3

rozdział 6,27-36 - Kazanie na Górze 2

rozdział 6,17-26 - Kazanie na Górze 1

rozdział 6,1-16 - Jezus łamie zasady sabatu

rozdział 5,27-39 - Przyjęcie dla celników

rozdział 5,12-26 - Trędowaty i sparaliżowany

rozdział 5,1-11 - Połów ryb z Szymonem

rozdział 4,31-44 - Jezus w Kafarnaum

rozdział 4,14-30 - Jezus w Nazarecie, rodzinnym mieście

rozdział 4,1-13 - Wystawianie Jezusa na próbę

rozdział 3,21-38 - Genealogia Jezusa

rozdział 3,2-20 - Historia Jana Chrzciciela

rozdział 3,1-2 - Kto jest kim

rozdział 2,41-52 - Jezus znowu w świątyni

rozdział 2,21-40 - Jezus przyniesiony do świątyni

rozdział 2,1-20 - Anioł powiadamia pasterzy o urodzeniu Jezusa

rozdział 1,57-80 - Zachariasz znowu zaczął mówić

rozdział 1,39-56 - Maria u Elżbiety

rozdział 1,26-38 - Gabriel przekazujący Marii wiadomość o tym, że urodzi Jezusa

rozdział 1,1-25 - Pierwszy kontakt anioła Gabriela z Zachariaszem, obietnica narodzenia Jana (Chrzciciela)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz