Duch Święty

Kim jest Duch Święty, jaki On jest, czy jest to osoba czy moc, czy jest to część Trójcy, a jeśli tak - to jak to sobie właściwie wyobrazić, że jest jeden, a jest ich trzech, jak ich wyodrębnić... Jak Duch działa na człowieka, kiedy Duch przyjdzie na nas, kiedy da nam jakieś dary duchowe...

Kwestia Ducha Świętego w Biblii jest chyba najbardziej tajemnicza, najbardziej niezrozumiała. Również i dla mnie. Uzyskanie odpowiedzi na te wszystkie powyższe pytania oznaczało naprawdę głębokie kopanie w Biblii i zaangażowanie się w ciężką teologię. Gdy jednak czytając Księgę Objawienia natknąłem się na wzmiankę o siedmiu duchach, powiedziałem: dość. Nie można wierzyć w jednego ducha i czytać o siedmiu duchach. Czas to wyjaśnić.

Poniżej znajdują się moje notatki ze studiowania tej tematyki. Wnioski - słuszne czy niesłuszne - takie uzyskałem opierając się posiadaną przeze mnie wiedzą, bardzo cząstkową w porównaniu do profesjonalnego teologa, amatorską. Opierałem się również na logice, objaśnieniach greckiej gramatyki w przekładach linearnych - czyli na wszystkim, do czego ma dostęp każdy człowiek, mający dostęp do internetu. I każdy mógłby zrobić to samo.

Poniższe posty są wciąż częścią długiej serii postów nt. Apokalipsy, dlatego czasem do Apokalipsy się odnoszę. Chronologia - od dołu do góry. Czytanie zalecam z dystansem.


64 - Bez zobowiązań

63 - Duchowe.

62 - Ojciec wszystkich duchów

61 - Anioł Stróż

60 - Śmietana i Mixol

59 - Wychowankowie Boga

58 - Partnerzy, nie niewolnicy

57 - Wytyczne albo sumienie

56 - Święty nastrój, święte idee

55 - Narodzenie z ducha - na nowo, z góry

54 - Duch w powietrzu

53 - Duch Święty mówi

52 - Duch Boga, człowieka, Jezusa i świata

51 - Dusza Boga

50 - Być lewą ręką

49 - Duch Prezydent

48 - Siedem duchów, siedem pytań


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz