APOKALIPSA

Moje prywatne studium Apokalipsy. W czasie studiowania tego tematu zależy mi na tym, aby jak najmniej posługiwać się komentarzami jakichkolwiek uczonych teologów, a jak najwięcej próbować wydedukować samodzielnie. Celem jest pokazanie, jak przeciętny, nienauczony teologii człowiek, posługując się tylko logiką, tym, co można znaleźć w internecie i samą Biblią, może zrozumieć Księgę Apokalipsy. Czy jest to w ogóle możliwe?


------------

rozdział 3

100 - Obj. 3,21 - Centrum zarządzania

99 - Obj. 3,20 - Akcja i reakcja

98 - Obj. 3,19 - Być ulubieńcem szefa

97 - Obj. 3,18 - Nowe oczy - kunszt kreatora

96 - Obj. 3,17-18 - Białe szaty, białe płaszcze

95 - Obj. 3,17-18 - Ogień Boga

94 - Obj. 3,17-18 - Ustalanie próby złota

93 - Obj. 3,17-18 - Co ma bogactwo do życia z Jezusem

92 - Obj. 3,15-16 - Woda wystawiona na słońce

91 - Obj. 3,14 - Jezus jako przodownik

90 - Obj. 3,14 - Wiarygodny Świadek Boga

89 - Obj. 3,14 - To mówi A-Men

88 - Obj. 3,14-20 - Laodycea: profesjonalista, który stał się amatorem - list do zboru w Laodycei

87 - Obj. 3,12 - Miasto z nieba

86 - Obj. 3,12 - Świątynia w niebie

85 - Obj. 3,12 - Filar w świątyni

84 - Obj. 3,11 - Rada dla perfekcjonistów

83 - Obj. 3,10 - Zwolnieni z matury

82 - Obj. 3,10 - Z ręką w nocniku

81 - Obj. 3,10 - Czas próby

80 - Obj. 3,10 - Wytrwałość - po trupach do celu?

79 - Obj. 3,9 - List do ludzi nieśmiałych?

78 - Obj. 3,8 - "Mała moc" w Apokalipsie

77 - Obj. 3,8 - Otwarte drzwi

76 - Obj. 3,7 - Klucz domu Dawida

75 - Obj. 3,7 - Ten Prawdziwy Święty

74 - Obj. 3,7 - Filadelfia - list do zboru w Filadelfii

73 - Obj. 3,4 - Białe szaty

72 - Obj. 3,1-2 - Sardes, miasto braku czujności

71 - Obj. 3,1 - Siedem duchów w Liście do Sardes - tutaj faktycznie zaczyna się list do zboru w Sardes

70 - Rozdzielnia prądu

69 - Antytrynitarianie - te same pytania

68 - Kwestie duchowe z 1 Kor. 12

67 - Zjednoczenie

66 - Dar łaski czyli cokolwiek

65 - Wspomaganie

64 - Bez zobowiązań

63 - Duchowe.

62 - Ojciec wszystkich duchów

61 - Anioł Stróż

60 - Śmietana i Mixol

59 - Wychowankowie Boga

58 - Partnerzy, nie niewolnicy

57 - Wytyczne albo sumienie

56 - Święty nastrój, święte idee

55 - Narodzenie z ducha - na nowo, z góry

54 - Duch w powietrzu

53 - Duch Święty mówi

52 - Duch Boga, Jezusa, człowieka i świata

51 - Dusza Boga

50 - Być lewą ręką

49 - Obj. 3,1 - Duch Prezydent

48 - Obj. 3,1 - Siedem duchów, wiele pytań - miał być list do zboru w Sardes, a wyszło studium Ducha Świętego

------------

rozdział 2

47 - Obj. 2,26-29 - Gwiazda Poranna

Zrozumieć Apokalipsę

46 - Obj. 2,26-29 - Laska żelazna

45 - Obj. 2,26-29 - Władza nad poganami?

44 - Obj. 2,24-25 - Szatańskie głębiny / głębia Szatana

43 - Obj. 2,21-23 - By głupota rozwinęła skrzydła

42 - Obj. 2,21-22 - Studium zdrady

41 - Obj. 2,21 - Zmień swój sposób myślenia

40 - Obj. 2,20 - Podobieństwo Jezebel do Izabel czy do apostoła Pawła?

39 - Obj. 2,20 - Niedobra Jezebel?

38 - Obj. 2,20 - Kompromisy ideologiczne

37 - Obj. 2,19 - Poświęcić pracę dla Boga?

36 - Obj. 2,18 - Syn Boga, oczy jak płomienie, nogi jak mosiądz/miedź

35 - Obj. 2,18 - Tiatyra - list do zboru w Tiatyrze

34 - Obj. 2,16-17 - Biały kamyk z ukrytym imieniem

Nie ma nic niemożliwego u Boga / Fantazja w Apokalipsie?

33 - Obj. 2,16-17 - Ukryta manna; Czy wytłumaczony cud nadal jest cudem?

32 - Obj. 2,16-17 - Mycie brudów

31 - Obj. 2,14-15 - Próbować pogodzić wiarę ze światem

30 - Obj. 2,14 - Balaam/Bileam, Balak i jak wywieść kogoś w pole

29 - Obj. 2,12-13 - Antypas z Pergamu

28 - Obj. 2,12-13 - Pergam - siedziba Szatana: wszystko przeciwko Bogu

27 - Obj. 2,12-13 - Prawo miecza - list do zboru w Pergamie

26 - Obj. 2,10-11 - Życie w trudnych warunkach

25 - Obj. 2,10 - Diabeł-Oszczerca

24a - Obj. 2,9 - Synagoga Szatana

24 - Obj. 2,9 - Kłopoty Smyrnian

23 - Obj. 2,8 - Niewinni jak noworodki

22 - Obj. 2,8 - Anioł czy kurier?; Historia Efezu i Smyrny - list do zboru w Smyrnie

21 - Obj. 2,7 - Drzewo Życia

20 - Obj. 2,6 - Nikolaici

19 - Obj. 2,5 - Zacznij coś robić

18 - Obj. 2,4 - Twoja pierwsza miłość

17 - Obj. 2,3 - By nie być jak zbity pies

16 - Obj. 2,2 - Kim był apostoł?

15 - Obj. 2,1 - Kim jest anioł?; zbór w Efezie - list do zboru w Efezie

------------

rozdział 1

14a - Obj. 1,12-13 + Obj. 1,20 - Jezus pomiędzy siedmioma świecznikami

14 - Obj. 1,18-20 - Tajemnica siedmiu gwiazd i świeczników

13 - Obj. 1,12-16 - Kim jest ta postać?

12 - Obj. 1,12-16 - Bóg wyjaśnia niejasności

11 - Obj. 1,12-16 - Miecz obosieczny, obustronny, dwustronny

10 - Obj. 1,9-11 - "Dzień Pański"; "Alfa i Omega, Początek i Koniec"

9 - Obj. 1,8; Obj. 1,4 - Jest nadchodzący - to dzieje się TERAZ

8 - Obj. 1,7 - Oto przychodzi wśród obłoków

7 - Obj. 1,5-6 - Członkowie rodziny królewskiej i kapłani

6 - Obj. 1,5 - Prawa ręka martwych

5 - Obj. 1,5 - Wiarygodny Świadek

4 - Obj. 1,4 - Siedem duchów

3 - Obj. 1,3 - Szczęśliwy ten, kto to czyta

2 - Obj. 1,1 - Czy "apokalipsa" to koniec świata?

1 - Obj. 1,1 - Ewangelia Samego Jezusa Chrystusa

---
lekko poza serią:

Nie ma nic niemożliwego u Boga / Fantazja w Apokalipsie?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz