niedziela, 18 marca 2018

Czterdzieści lat oczekiwania

A [Bóg] mówił: Nie zbliżaj się tutaj! Zdejmij sandały z nóg, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. I dodał: Jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył sobie twarz, gdyż lękał się spoglądać na Boga. A Jahwe rzekł: Przyjrzałem się dobrze udręce mego ludu, który jest w Egipcie, usłyszałem jęki [wydawane] przy nadzorcach, znam więc dobrze jego cierpienia. Dlatego zstąpiłem, aby go ocalić z ręki Egipcjan i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi pięknej i rozległej, do ziemi mlekiem i miodem płynącej, do kraju Kanaanitów, Chittytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebuzytów. Bo doszło teraz do mnie wołanie synów Izraela i zobaczyłem, jak uciskają ich Egipcjanie. 
Wyj. 3,5-9 BP

Po tym, jak Bóg przedstawił się Mojżeszowi jako Bóg tego ludu, z którego Mojżesz się wywodził, Bóg oznajmił, że obserwował dzieje tego narodu podczas niewoli w Egipcie.

I co, można by się zapytać - tak stał Bóg z boku, widział te wszystkie smagania batem, tę całą niewolniczą niedolę, i nic z tym nie robił?

Coś musiał Bóg mieć na celu, że do pewnego stopnia na to pozwolił. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna - Przysłów 3,12 BW. Ten sam werset w tłumaczeniu BP: Jahwe doświadcza bowiem tego, kogo miłuje, jak ojciec syna, w którym ma upodobanie. Może nie o fizyczne smaganie chodzi, jak smaganie batem, bo tylko BW używa tego słowa; BT mówi o strofowaniu, BG o karaniu, a KJV o korygowaniu - w każdym razie chodzi chyba o wychowanie jako takie. Bóg jest Ojcem, któremu na nas zależy, dlatego uczy nas, koryguje, dopuszcza przeróżne przeżycia na nas, żeby w ten sposób "oszlifować" naszego ducha, nasze złoto - jak to mówi Ks. Objawienia. Żebyśmy mogli sobie radzić w różnych sytuacjach, zachowując wciąż spokój, zachowując właściwy stan wewnętrzny. Nie ulegając chwilowej złości. Kontrolując samych siebie.

Może to właśnie też miał na celu Bóg, wychowując swój naród, żeby - pod niewolniczym jarzmem - nabrali nieco ogłady, pokory, szacunku?

W każdym razie Bóg - po tym jak Mojżesz na własne oczy zobaczył, jak jego krajanie są traktowani - czekał kolejnych czterdzieści lat, by coś z tym zrobić. I to po tych kolejnych czterdziestu latach Bóg powiedział: dość, czas ich spod tych egipskich biczów uwolnić.

Mam wrażenie, że czekanie jest jednym z ulubionych czynności Boga. Bóg czekał długo, zanim wykorzenił do cna całe zło, jakie zalęgło się w Sodomie i Gomorze. Czekał z potopem, czekał po potopie, czekał zanim wprowadził Izrael do ich nowej, obiecanej im ziemi, czekał z wytryśnięciem wody, kiedy Mojżesz stuknął laską skałę, mimo że sam obiecał mu, że po stuknięciu woda wypłynie. Czekał z narodzinami Jezusa, potem ten czekał trzy dni, zanim poszedł ożywić Łazarza. Czekał z Jego zmartwychwstaniem, czekał nieco z Jego wniebowstąpieniem, czekał z zesłaniem Ducha Świętego, aż w końcu czeka z wypełnianiem tych wszystkich zapowiedzi, które znajdują się w Księdze Objawienia. I z tym ponownym przyjściem Jezusa. Czeka aż ludzie się nauczą, wychowają, czeka aż dokonają wyboru, czy chcą być z Bogiem czy nie. Daje czas. Wszystkiemu i wszystkim.

Pierwszych osiemdziesiąt lat życia Mojżesza jest tego doskonałym przykładem.

c.d.n.
[poprzednio - SPOTKANIE Z BOGIEM]
[do początku]

sobota, 17 marca 2018

Spotkanie z Bogiem

A Mojżesz był pasterzem trzody swego teścia Jetro, kapłana midianickiego. Pewnego razu pędząc trzodę przez pustkowie dotarł do Góry Bożej, do Chorebu. I ukazał mu się anioł Jahwe w płomieniu ognia, [buchającego] z krzaka. Widział, że krzak płonie ogniem, a nie niszczeje. Wtedy Mojżesz powiedział [sobie]: "Muszę się przybliżyć i obejrzeć to dziwne zjawisko, dlaczego ten krzak się nie spala!" Gdy Jahwe zobaczył, że zbliża się, aby się przyglądnąć, zawołał Bóg do niego z krzaka: Mojżeszu! Mojżeszu! On odparł: Oto jestem!
Wyj. 3,1-4 BP

Mając za sobą czterdzieści lat życia w splendorze bogactwa, mogąc używać może jakiegoś egipskiego rodzaju Jaguara czy Bugatti, grając na najmocniejszych pecetach w tamtych czasach, spotykając się z najpiękniejszymi pannami dostępnymi w pałacu faraona; i mając za sobą kolejne czterdzieści lat życia spędzone na łonie natury, dbając tylko o owce, mając żonę, dzieci i teścia, któremu zawdzięczał nowy dom - jakiego rodzaju Mojżesz musiał stać się człowiekiem? Nie złorzeczył, nie próbował szukać innej pracy, dorobić się pieniędzy, wrócić do swojej "ekstraklasy". Po prostu zaakceptował swoje życie z żoną, synami i owcami u boku. Żyjąc na farmie, wypasając owce gdzieś na pustyniach.

Mając izraelskie korzenie i będąc przywiązanym do swojego izraelskiego pochodzenia (jeden z jego synów został obrzezany), musiał też wciąż wierzyć w Boga. Mało tego - musiał sporo się modlić, powtarzać synom historię swoich przodków, a siedząc całymi dniami przy owcach - musiał mieć też swoistą gonitwę myśli, zaowocowaną jakimiś przemyśleniami. To, że Mojżesz po czterdziestu latach wciąż był u Jetry, był głową rodziny bez żadnych większych ekscesów, świadczy według mnie o tym, że stał się człowiekiem ustabilizowanym, zarówno życiowo, jak i psychicznie/mentalnie. I wciąż wierzył w swojego Boga.

Stąd, gdy pewnego razu spotkał Boga gdzieś na jakimś szczycie jakiegoś wzgórza na pustyni, gdy Bóg zawołał na niego, Mojżesz nie był jakoś specjalnie zaskoczony, zadziwiony, przerażony nieznanym zjawiskiem, ale po prostu odparł: "Oto jestem!". Tak odpowiadają ludzie na głos kogoś, kogo znają.

Czy Mojżesz spotkał Boga wcześniej? Czy rozmawiał z Nim w jakiś sposób już wcześniej? Mam na myśli: czy podobne spotkania między Nim a Mojżeszem miały miejsce już wcześniej, że Mojżesz zareagował na to zdarzenie jak na kolejne zwykłe spotkanie? Albo na jakieś wyczekiwane spotkanie, o którym wiedział, że ma się zdarzyć?

[dalej - CZTERDZIEŚCI LAT OCZEKIWANIA]
[poprzednio - DOJRZEWANIE W WIEKU LAT CZTERDZIESTU]
[do początku]


niedziela, 11 marca 2018

Dojrzewanie w wieku lat czterdziestu

Mojżesz zdobył w Egipcie wszechstronne wykształcenie, odznaczając się siłą słowa i czynu. Gdy skończył czterdzieści lat, zapragnął odwiedzić swoich braci Izraelitów. Zobaczył wtedy, jak któregoś z nich krzywdzono. Wziął go w obronę i pomścił udręczonego, zabijając Egipcjanina. Sądził bowiem, że znajdzie zrozumienie u swoich rodaków, że przez niego Bóg chce ich wybawić. Oni jednak nie zrozumieli go. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się kłócili między sobą, a usiłując ich pogodzić, powiedział: "Ludzie! Braćmi jesteście. Czemu krzywdzicie się wzajemnie?" Wtedy ten, który wyrządził krzywdę bliźniemu, odepchnął go i powiedział: "Któż ustanowił cię zwierzchnikiem i sędzią nad nami? Czy mnie też chcesz zabić, jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina?" Usłyszawszy te słowa Mojżesz uciekł i zamieszkał jako cudzoziemiec w ziemi Madian, gdzie urodziło mu się dwóch synów. Kiedy upłynęło czterdzieści lat, na pustyni góry Synaj w płomieniu krzaka ognistego ukazał mu się anioł.
Dzieje 7,22-30 BP

Tak o Mojżeszu opowiadał Szczepan.

Zajęło Mojżeszowi czterdzieści lat, by zostać wykształconym, dojrzałym mężczyzną. Wszelkie więc próby zrozumienia wieku ludzi z tamtych czasów, mierzone za pomocą obecnej miary, mijają się z celem. Dziś za ludzi wykształconych i dojrzałych uważa się trzydziestolatków. Wtedy czas biegł zupełnie inaczej. Dzisiaj trzydziestolatkowie najczęściej mają już pracę, żonę, dzieci i kredyt na dom. Wtedy Mojżesz - wygląda na to - ledwie był absolwentem studiów. Nie miał jeszcze rodziny, i będąc czterdziestolatkiem - dopiero wtedy zaczął eksplorację świata: zapragnął zobaczyć się ze swoimi rodakami.

Mam wrażenie zresztą, że sam - dopiero co ukończywszy lat czterdzieści - dojrzałem.

Mało tego - ów dojrzały wiek Mojżesza nie oznaczał, że mógł podejmować dojrzałe decyzje. Właśnie podjął jedną, która zmieniła jego życie do cna, zmuszając go do ucieczki z kraju, gdzie - jako człowiek wykształcony i niejako związany z rodziną królewską - mógł osiągnąć wiele. Zamiast tego został pasterzem: A Mojżesz był pasterzem trzody swego teścia Jetro, kapłana midianickiego. (Wyj. 3,1 BP). Przez czterdzieści lat! Najlepsze, najbardziej produktywne lata swojego życia, Mojżesz spędził jako dozorca nad owcami. Niezbyt udana puenta.

Tak to można odebrać.

Ale osobiście widzę tutaj też inną stronę medalu: między ludźmi, w pałacu, w Egipcie, Mojżesz stał się tak rozbuchany, że nie było dla niego problemem zabicie człowieka tylko w wyniku "problemu z personelem".

A nawiasem - mimo tego nie stanowiło dla Boga problemu, by wybrać go do jego późniejszej misji.

Tyle że najpierw Mojżesz spędził kolejne 40 lat w ciszy i spokoju. Siedząc gdzieś na pustyni, patrząc na te same owce co dnia, strzyżąc wciąż te same sztuki, codziennie opiekując się każdą sztuką z całego stada: sprawdzając, czy któraś nie zachorowała, dając wodę, wstając codziennie rano by je nakarmić, kładąc się tuż po tym, jak stado znalazło się w bezpiecznym schronieniu. Potężna lekcja odpowiedzialności za wiele indywidualnych osobowości, która przydała się, gdy Mojżesz stanął na czele innego "stada", by je również wyprowadzić i karmić każdego dnia. Lekcja łagodności, bo przecież Mojżesz nie mógł zabijać każdej owcy, z którą miał problem. Musiał być do nich cierpliwy. I w cierpliwy sposób znajdywać rozwiązania nieprzewidzianych sytuacji. Ta łagodność przydała mu się też później, gdy szły za nim setki innych niesfornych indywidualności.

Kolejne czterdzieści lat, spędzone u Jetry, stało się inną formą dojrzewania. Tak samo jak z jabłkiem, które najpierw dojrzewa na drzewie, a potem leżakuje przez zimę gdzieś w piwnicy, gdzie nabiera jeszcze lepszego smaku. Dojrzewanie, które nadaje łagodności, cierpliwości, spokoju.

[dalej - SPOTKANIE Z BOGIEM]
[poprzednio - W CZEPKU URODZONY]
[do początku]


niedziela, 4 marca 2018

W czepku urodzony

Także faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed faraonem i udał się do kraju Madian, i zatrzymał się tam przy studni. A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wody i napełniły koryta, aby napoić owce swego ojca. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce. A gdy wróciły do Reuela, ojca swego, zapytał je: "Dlaczego wracacie dziś tak wcześnie?" Odpowiedziały: "Egipcjanin obronił nas przed pasterzami i naczerpał też wody dla nas i napoił nasze owce". Rzekł wówczas do córek: "A gdzie on jest, i czemu pozostawiłyście tego człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem". Mojżesz zgodził się zamieszkać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę, córkę swą, za żonę. I urodziła mu syna, a on dał mu imię Gerszom, bo mówił: "Jestem cudzoziemcem w obcej ziemi".
Wyj. 2,15-22 BT

Jako że w czepku urodzony, Mojżesz dostał od życia nową alternatywę. Zamiast być zbiegiem, bezdomnym, dostał mieszkanie i dostał nawet żonę, żeby z nią żyć.

Wielu z nas musiało wyemigrować z kraju. Może nie przed kimś, kto chciałby nas zabić, ale z przyczyn ekonomicznych - na pewno. Wielu oczekuje od życia dostać coś. Ale.

Zarówno w tej historii, jak i w innej, która wydarzyła się setki lat później, ktoś dał z siebie wszystko. Ktoś miał odpowiednią postawę życiową. Tutaj: Mojżesz wstawił się w obronie dziewczyn, mimo że był sam przeciwko siedmiu chłopakom ze wsi. To zostało docenione. W tej innej historii, którą miałem na myśli: Józef odmówił seksu żonie swojego pracodawcy, u którego akurat pracował, za co ta oskarżyła go o gwałt. Poszedł za to siedzieć do więzienia, to fakt, ale nawet tam znalazł paru ludzi, którym w jakiś sposób pomógł. Jeden z nich pamiętał o nim długo później, kiedy był już na wolności, powodując, że sam faraon egipski wezwał go do rozwiązania pewnego problemu. Józef ów problem rozwiązał, po czym - za zasługi - został mianowany zarządcą kraju. Takim współczesnym administratorem ekonomicznym, managerem.

Mogę powiedzieć, że sam doświadczyłem tego i na mojej własnej skórze. Wyjechałem z kraju zacząć wszystko od nowa w zupełnie innym miejscu, zupełnie bez doświadczenia, z ledwo co zaczętą nauką nowego języka, a po kilku latach - za zasługi - otrzymałem wyższe, bardziej odpowiedzialne stanowisko.

Więc może niekoniecznie trzeba być w czepku urodzonym, aby tak się życie potoczyło. Może po prostu warto mieć pewne zasady i się ich trzymać - ludzie to doceniają. Zarówno ludzie będący szeregowymi pracownikami, jak i przełożeni.

[dalej - DOJRZEWANIE]
[poprzednio - ROZWIĄZANIE PROBLEMU W ZABÓJCZY SPOSÓB]
[do początku]


sobota, 3 marca 2018

Rozwiązanie problemu w zabójczy sposób

W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swych rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego Hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc na wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu nazajutrz, a oto dwaj Hebrajczycy kłócili się ze sobą. I rzekł do winowajcy: "Czemu bijesz twego rodaka?" A ten mu odpowiedział: "Któż cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą? Czy chcesz mię zabić, jak zabiłeś Egipcjanina?" Przeląkł się Mojżesz i pomyślał: "Z całą pewnością sprawa się ujawniła".
Wyj. 2,11-14 BT

Bardzo dobre wychowanie i wykształcenie nie spowodowały jednak, że Mojżesz był zdolny prawidłowo rozwiązywać problemy. Chciał zrobić dobrze, i pewnikiem użył tego samego sposobu, jakiego zwykł używać faraon, w którego otoczeniu się wychowywał. Tyle że - aby zdobyć sympatię środowiska - nie jest to właściwa droga, jak się okazało. Bo racja - skoro zabił tego nadzorcę za smaganie batem, co właściwie musiało być normą w warunkach pracy w tamtym czasie - to co zrobiłby z dwoma kłócącymi się? Zastosuje tę samą metodę rozwiązywania problemów? Zabije tego, który nie ma racji? Albo zabije obu?

O ile więc Mojżesz - jak człowiek światły i wykształcony - mógł czuć potrzebę pomagania swoim krajanom, którzy byli wykorzystywani do niewolniczej pracy, i to właściwie jak najbardziej się chwali, o tyle musiał się nauczyć, by nie powielać egipskich metod wychowawczych, jeśli chciał zdobyć sympatię ludzi, którym zdecydował się pomagać.

Póki co można by podsumować efekty jego chęci pomagania w ten sposób: zabił "problem" w dobrej wierze, nie znalazł zrozumienia u tych, którym - według jego przekonania - pomógł, a do tego wszystkiego okazało się, że może ponieść konsekwencje swojego czynu: Ale i faraon usłyszał o tej sprawie i starał się zabić Mojżesza (Wyj. 2,15 BP).

[dalej - W CZEPKU URODZONY]
[poprzednio - MOJŻESZ - DZIECKO Z PODWÓJNYM OBYWATELSTWEM]


niedziela, 25 lutego 2018

Mojżesz - dziecko z podwójnym obywatelstwem

Mojżesz pojawia się w historii biblijnej w Księdze Wyjścia, rozdziale drugim.

Pewien człowiek z rodu Lewiego pojął żonę [również] z rodu Lewiego. Ona poczęła potem i urodziła syna, a widząc, jak piękny to był chłopiec, ukrywała go przez trzy miesiące. Gdy zaś dłużej nie mogła go już ukrywać, wzięła koszyk z papirusu i wysmarowała żywicą i smołą; potem włożyła do niego chłopca i umieściła w trzcinie nad brzegiem Nilu. Opodal zaś stanęła siostra jego, aby widzieć, co się z nim stanie.
Wyj. 2,1-4 BP

Dlaczego ten niemowlak musiał być ukrywany, jest wyjaśnione nieco wcześniej:

Wtedy faraon nakazał całemu swemu ludowi: Każdego chłopca, który się urodzi u Hebrajczyków, wrzućcie do Nilu, a każdą dziewczynkę pozostawcie przy życiu.
Wyj. 1,22 BW

Chodziło o względy polityczne. Po tym, jak Józef przyprowadził do Egiptu swoją rodzinę, ta zaczęła się rozrastać do niebotycznych rozmiarów. Zmieniały się czasy, zmieniali się egipscy faraonowie, aż nadszedł czas, że kolejny już faraon z rzędu kompletnie nie pamiętał zasług Józefa oddanych dla jego kraju, za to palącym problemem stała się liczba Izraelitów w Egipcie, i rosnące w związku z tym zagrożenie: jakikolwiek bunt podniesiony przez tę "mniejszość narodową" byłby trudny to stłumienia, głównie ze względu na stan liczebny. Remedium na ten stan rzeczy miała być swoista kontrola urodzin, tak aby wykluczyć dalsze wzrastanie w liczbę silnych osobników.

Ten niemowlak jednak został "przemycony".

A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służące przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę/koszyk pośród sitowia, posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko: był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim mówiąc: To jedno z dzieci hebrajskich". Jego siostra rzekła wtedy do córki faraona: "Chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet Hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko?" "Idź" — powiedziała jej córka faraona. Poszła wówczas dziewczyna zawołać matkę dziecka. Córka faraona tak jej powiedziała: "Weź to dziecko i wykarm je dla mnie, a ja dam tobie za to zapłatę". Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. 
Wyj. 2,5-9 BT/BP

Podstęp się udał. Nie dosyć, że matka tego niemowlaka zdołała go uratować, to jeszcze niejako szczęśliwy trafem został on zaadoptowany przez samą księżniczkę faraonową, a po użyciu małego podstępu - matka odzyskała niemowlaka na kilka lat, mając możliwość wychowania go, i jeszcze do tego dostając swoje "500+" za to.

Gdy chłopiec podrósł, zaprowadziła go do córki faraona, i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz mówiąc: "Bo wydobyłam go z wody".
Wyj. 2,10 BT

Imię "Mojżesz" znaczy więc "Wydobyty-z-wody". Mojżesz jako dziecko został wychowany w rodzinie hebrajskiej, jego korzenie więc wzrosły w hebrajskich tradycjach i otoczeniu. Później, jako nastolatek, Mojżesz wzrastał w otoczeniu rodziny egipskiej. Skoro był traktowany przez księżniczkę jak syn, to zapewne został nauczony stosownych zwyczajów, odebrał stosowne wykształcenie i wychowanie kulturalne.

Jednym słowem - dziecko z podwójnym obywatelstwem, urodzone w czepku, wyrosłe na gruncie hebrajskim, wychowane w duchu egipskiej bogatej sfery. Musiał otrzymać naukę stosownych zwyczajów, wiedzę i wysoko-sferowy sposób bycia.

[dalej - ROZWIĄZANIE PROBLEMU W ZABÓJCZY SPOSÓB]


niedziela, 14 stycznia 2018

Jezus chce

Kiedy zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto trędowaty upadł przed Nim na twarz, mówiąc: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu.
Mat. 8,1-3 BP

I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął swoją rękę, dotknął się go i rzekł mu: Chcę, bądź oczyszczony!
Mar. 1,40-41 BW

Kiedy był w jednym z miast, pojawił się człowiek, cały pokryty trądem. Zobaczywszy Jezusa upadł na twarz i błagał Go, mówiąc: Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić! I wyciągnąwszy rękę dotknął go, mówiąc: Chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast znikł.
Łuk. 5,12-13 BP

Tak jak już napisałem w ostatnim poście, Jezus uzdrawiał wszystkich. Przynajmniej wszystkich tych, którzy do Niego przyszli. Plus niektórych, którzy nawet może o tym nie myśleli.

Mało tego - Jezus nie robił tego z jakiegoś przykrego obowiązku. On CHCIAŁ. On chce pomagać, On chce, żebyśmy byli zdrowi, On chce, żebyśmy znali Boga i żebyśmy podążali do tego Królestwa, o którym ciągle mówił.

Inna sprawa - o dlaczego ten trędowaty przychodząc do Jezusa prosił Go o "oczyszczenie", nie "uzdrowienie"? Kiedy mówił on o oczyszczeniu, użył on słowa, które znamy dzisiaj jako "katharsis". My kojarzymy je dzisiaj jako duchowe oczyszczenie, okres pozbycia się pewnego balastu. Wg słownika biblijnego - słowo to oznacza również oczyszczenie fizyczne, obmycie, opłukanie. Jest to więc zarówno obmycie z kurzu, czy - tak jak w tym przypadku - z wrzodów zalegających na całym ciele, jak i obmycie z poczucia winy, czy jakiegoś innego balastu duchowego.

Kto wie więc, czy ten trędowaty, prosząc o oczyszczenie/obmycie - miał na myśli tylko i wyłącznie wrzody, będące efektem choroby fizycznej, czy również oczyszczenie/obmycie duchowe z nagromadzonego balastu, nagromadzonego poczucia winy ciążącego na nim z powodu przekonania, że taki ogrom trądu mógł spaść na niego tylko w konsekwencji jakiegoś potężnego przestąpienia prawa, grzechu, o którym może nawet nie miał pojęcia? Jego lub jego rodziców - zgodnie z ówczesnymi wierzeniami? Może przychodząc do Jezusa w tym całym swoim trądzie, znając już Go z opowieści, prosząc Jezusa o oczyszczenie/obmycie - w oczach miał to coś, po czym Jezus poznał, że nie tylko o trąd chodziło? I zrobił to, co miał zwyczaj robić w innych przypadkach - czyli przebaczył również grzech, jako czynność równoznaczną do uzdrowienia?

Stąd - ktokolwiek by miał jakiś balast na sumieniu - wystarczy spotkać Jezusa. Nie mówię nawet: przyjść do Niego, bo czasem trudno jest przyjść do kogoś, kogo się nie zna, w kogo istnienie nawet może się wątpi, ale gdy już trafi się okazja, że spotkamy Go na naszej drodze - po prostu chcieć pozbyć się tego balastu. Jezus ma moc i możliwość nam ulżyć. I chce.

c.d.n.

piątek, 12 stycznia 2018

"I uzdrowił ich wszystkich"

A gdy się o tym Jezus dowiedział, odszedł stamtąd i szło za nim wielu, i uzdrowił ich wszystkich.
Mat. 12,15 BW

A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przyszedł na pogranicze Judei, po drugiej stronie Jordanu. I szło za nim mnóstwo ludu, a On ich tam uzdrawiał.
Mat. 19,1-2 BW

I rozbiegli się po całej tej krainie, i poczęli na łożach znosić chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywał. A gdziekolwiek przyszedł do wsi albo do miast, albo do osad, kładli chorych na placach i prosili go, by się mogli dotknąć choćby kraju szaty jego; a ci, którzy się go dotknęli, zostali uzdrowieni.
Mar. 6,55-56 BW

Kiedy Jezus zszedł z nimi [z góry], zatrzymał się na równinie z wielkim tłumem uczniów, a mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem, i z nadmorskiego Tyru, i Sydonu przyszło, aby Go słuchać i odzyskać zdrowie. Także ci, których dręczyły duchy nieczyste, powracali do zdrowia. I cały tłum starał się Go dotknąć, bo moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich.
Łuk. 6,17-19 BP

Tutaj z kolei przejawia się inny wątek.

Po pierwsze: Jezus uzdrawiał WSZYSTKICH. Czy to ktoś do Niego przyszedł sam, czy podążał za Nim słuchając Jego przemów, czy to został przyniesiony przez kogoś innego, czy wierzył w jakieś tajemnicze magiczne uleczające dotknięcie Jezusa - KAŻDY uzdrowiony został. Nie została zapisana ani jedna historia, w której Jezus komukolwiek by odmówił. Nie zdarzyła się ani jedna taka sytuacja.

Jak więc do tego doszło, że w obecnym czasie w uzdrowienia niemal nie wierzymy? Że nie znamy niemal żadnej historii, w której takie uzdrowienie by nastąpiło? Że przekonanie i nasze doświadczenie, w którym wyrośliśmy, tak jest różne od tego, co wynika z ewangelii?

Być może tamten czas jest charakterystyczny. Najpierw został stworzony świat, co było potężną manifestacją mocy Boga, a potem długo, długo nie działo się nic. Przez tysiące lat ludzie żyli "normalnie", bez żadnych wielkich cudów. Następnym kolejnym okresem, gdy nastąpiły takie manifestacje, był chyba dopiero czas wyjścia Izraelitów z niewoli egipskiej. Zakładając więc, że od stworzenia świata do narodzin Chrystusa minęło 4000 lat, a exodus Izraelitów miał miejsce około roku 1500 p.n.e.  - pomiędzy stworzeniem świata a plagami egipskimi minęło niemal 2500 lat. 2500 lat bez żadnych większych cudów/znaków!

Nieco przejawów Boga mocy miało miejsce za czasów Starego Testamentu, za czasów nowopowstałego państwa izraelskiego, a potem znowu była długa, długa, kilkusetletnia cisza. Taka cisza, że aż sami Izraelici narzekali, że nic się nie dzieje, Bóg ich znowu nie lubi etc.

Czyli jesteśmy dzisiaj w tym samym punkcie wyjścia, jak Izraelici w tamtych czasach. Nic się nie dzieje, dla niektórych nie wiadomo nawet, czy Bóg istnieje, no bo przecież nic się nie odzywa.

Jednak dla pojedynczych ludzi coś się działo. Owa historia Naamana - przyjemny przerywnik tejże ciszy. Podobnie i kilka innych historii będących w styku z życiem Eliasza czy Elizeusza - oto kolejne przyjemne przerywniki w tej cichej monotonii. Być może i dziś gdzieś są pojedyncze osoby, wybrane przez Boga, które są jak Eliasz czy Elizeusz, których Bóg wybrał do reprezentowania swojej mocy, do uzdrawiania ludzi. A może dzisiaj, w czasie bardzo zaawansowanej medycyny, nikt taki nie jest potrzebny. Bóg natomiast wypełnia lukę w innych zapotrzebowaniach. Jakiekolwiek to zapotrzebowanie jest, jakąkolwiek drogę Bóg wybrał - jest ona dostępna dla wszystkich.

PO DRUGIE: ludzie przychodzili, podążali, słuchali - każdy wykazał własną inicjatywę. Poza nielicznymi wyjątkami wspomnianymi w poprzednich postach. Znaczy się można zacząć wnioskować: "procedura" uzdrawiania, nawet o ile ma pewne punkty zahaczenia, to Jezus nie odmawia nikomu, kto by stanowił jakiś wyjątek od zasad.niedziela, 7 stycznia 2018

Bohater uzdrowienia, który nie był głównym bohaterem

Kiedy odszedł stamtąd, wszedł do synagogi. A był tam człowiek z uschniętą ręką. [Faryzeusze], aby oskarżyć [Jezusa], zapytali Go, czy w szabat można uzdrawiać. On im powiedział: Któż z was, będąc właścicielem jedynej owcy, która by w szabat wpadła do dołu, nie chwyciłby jej i nie wyciągnął? A o ileż  więcej wart jest człowiek od owcy. Można więc czynić dobrze w szabat! Potem mówi do człowieka: Wyciągnij twoją rękę. I wyciągnął ją. I była zdrowa jak ta druga. A faryzeusze, wyszedłszy, naradzali się, jak by Go zgładzić.
Mat. 12,9-14  BP

I wstąpił znowu do synagogi; a był tam człowiek z uschłą ręką. I podpatrywali go, czy uzdrowi go w sabat, aby go oskarżyć. Wtedy rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: Wyjdź na środek. A do nich rzekł: Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić, życie zachować czy zabić? A oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucił się z powodu zatwardziałości ich serca, i rzekł owemu człowiekowi: Wyciągnij rękę! I wyciągnął, i ręka jego wróciła do dawnego stanu. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z herodianami, jak by go zgładzić.
Mar. 3,1-6 BW

W inny szabat wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: "Podnieś się i stań na środku". Podniósł się i stanął. Wtedy Jezus rzekł do nich: "Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy wolno źle czynić; życie ocalić czy zniszczyć?" I spojrzawszy wkoło po wszystkich, rzekł do człowieka: "Wyciągnij rękę". Uczynił to i jego ręka stała się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą, co by uczynić Jezusowi.
Łuk. 6,6-11 BT

Ten człowiek nie był głównym bohaterem tego uzdrowienia. Ten człowiek tutaj stał się tylko elementem politycznej rozgrywki między Jezusem a władzami ówczesnego tamtejszego społeczeństwa, kapłanami świątyni. Tuż wcześniej bardzo zbulwersowali się oni z powodu tego, że przechodząc w sabat przez pole ze zbożem, pozwolił Jego uczniom na zrywanie kłosów tego zboża i jedzenie ich.

Po pierwsze - kto kiedykolwiek żył na wsi, ten wie, że późnym latem, kiedy zboże jest dojrzałe, można je normalnie zrywać i zajadać się ziarnami, które są ciągle miękkie, soczyste. Dopiero później stają się one suche, twarde, możliwe do zmielenia na mąkę. Póki rosną na polu - stanowią całkiem niezły przysmak. Zwłaszcza kiedy się jest poza domem dość długo, a żołądek domaga się jakiegokolwiek napełnienia.

Po drugie - kultura żydowska w ówczesnym czasie była tak obwarowana religijnymi przepisami, że zostawało mało miejsca na jakąkolwiek wolność. Jednymi z przepisów były te, które mówiły, co jest zakazaną "pracą", której nie wolno wykonywać w sabat. I tak zrywanie kłosów było zakazane. Nawet jeśli ktoś był głodny i nie miał nic do jedzenia, według tychże przepisów powinien raczej czekać do zachodu słońca, póki sabat się nie skończy, żeby móc zerwać parę nasion zboża i zjeść. Sens życia zabity.

Najgorsze jest, że i w naszym współczesnym życiu sami się obwarowujemy różnego rodzaju przepisami, regułami czy zakazami, które wcale życia nam nie uprzyjemniają, a przestrzegamy ich z jednej jedynej przyczyny: bo tak robią wszyscy, bo tak robili nasi rodzice i dziadkowie, bo taka tradycja. A że logiki brak? Kto to w końcu dostrzeże i komu na logice i konsekwencji zależy, ten sam sobie te reguły/zakazy do życia dostosowuje, układając je według sensu i własnego wyboru.

W takich okolicznościach, w sytuacji, gdy Jezus został oskarżony o nieprzestrzeganie przepisów ustanowionych z dziada pradziada, bo przecież to święta tradycja, Jezus te przepisy złamał, bo dla Niego liczyło się dobro człowieka, dla Niego liczył się sens i logika, żeby człowiek głodny przecież nie chodził, zamiast satysfakcjonować innych wypełnianiem jakichś przepisów, które ni w pięć ni w dziewięć zostały ustanowione, mające sens może wieki temu, ale nie teraz. Mało tego - sami kapłani mogli w sabat jeść do woli, bo wszyscy im przynosili ofiary z pokarmów, których część przypadała kapłanom na spożycie, a Księga Kapłańska (III Księga Mojżeszowa) legalnie im na to zezwalała.

I tak, nawiasem mówiąc, można dostrzec tutaj sytuację, gdy kapłan sam MA, a innym mieć zakazuje, tłumacząc to względami religijnymi.

W tym wszystkim, pokazując zupełny bezsens i zagubienie tych przepisów, wziął Jezus jednego przypadkowego człowieka, owego naszego człowieka z uschłą ręką, który wcale główną postacią tego uzdrowienia nie był. Można by więc stwierdzić tak:
- nie przyszedł on do Jezusa sam
- nie przynieśli go przyjaciele
- wcale jakoś specjalnie może sam nawet nie chciał, ani nie myślał o uzdrowieniu
- wcale jakoś specjalną wiarą w uzdrowienie się nie wykazał.
Nie zrobił on nic, absolutnie nic, by być uzdrowionym. Po prostu nagle znalazł się na środku sceny w konflikcie między kapłanami a Jezusem, stając się elementem show. Elementem lekcji, którą Jezus chciał przekazać kapłanom i ludziom obserwującym ten konflikt. Człowiek ten został uzdrowiony - można by powiedzieć - absolutnie przypadkowo.

Skupiając się na tym uzdrowieniu o moment dłużej, zwróciłem tylko uwagę na to, W JAKI SPOSÓB Jezus dokonał tego uzdrowienia i co było jego efektem.

Po pierwsze więc - nie jest napisane ani słowem, że Jezus tej ręki dotknął, splunął, powiedział jakiekolwiek "magiczne" słowo, nawet nie wspomniał nic o przebaczaniu grzechów. Jedyne, co powiedział, to pytanie zadane kapłanom: czy można w sabat kogoś uratować, czy nie? Czy lepiej poczekać z tym, aż sabat się skończy? W domyśle: co stało się ważniejsze: przestrzeganie jakichś reguł, zasad, nawet jeśli ustanowione zostały one w imię jakiejś religii, czy ratowanie zdrowia drugiego człowieka?

Jezus kazał temu człowiekowi tylko tę rękę wyciągnąć. To, co dostrzegam w tym momencie, to to, że możliwe, że ten człowiek owej uschłej ręki wyciągać wcześniej nie mógł. Tak samo jak tamten paralityk nie mógł wcześniej wstawać z łóżka. A jednak kiedy Jezus powiedział mu, żeby z łóżka wstał, on to zrobił. Wstał, zabrał swoje łóżko, i sobie poszedł. Podobny wzór można by chyba stwierdzić tutaj, bo nie sądzę, żeby uschłą ręką udawało się robić wcześniej jakiekolwiek ruchy. Musiała ona być jak bezwładny kikut, tak to wygląda w mojej wyobraźni. A jednak ten człowiek tę rękę wyciągnął. Tzn.: Jezus powiedział mu coś zrobić, a on uwierzył w efekt i to zrobił.

To też daje nam dużo do myślenia. Cokolwiek by Jezus nam powiedział, naszą rzeczą jest uwierzyć i to właśnie zrobić.

Po drugie - jest taka historia w Biblii:

A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego Pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramejczycy wyruszyli na łupieżczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: Ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu: Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. Król Aramu odpowiedział: Więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą dziesięć talentów srebra, sześć tysięcy złotych monet i dziesięć szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: Gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: Czy ja jestem bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: Dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi, i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: Idź i obmyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana, Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: Ojcze! Gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: Obmyj się, a będziesz czysty! Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie siedem razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. (2 Król. 5,1-14 BW)

Co jest puentą tej historii tutaj, w tej sytuacji: Naamana skóra po tym uzdrowieniu stała się czysta "jak ciało małego dziecięcia" albo "jak ciało małego chłopca", jak jest przetłumaczone w BP. Ktoś kiedyś powiedział mi, że gdy Bóg uzdrawia, to ciało wraca do stanu perfekcyjnego, jak podczas narodzin, jak ciało dziecka, bazując na tej historii. Przez lata trwałem w tym przekonaniu perfekcjonisty. Tymczasem ta historia tutaj, z tym człowiekiem uzdrowionym zupełnie losowo, mówi inaczej: gdy wyciągnął on rękę przed siebie, "była ona zdrowa jak ta druga", albo wg innego tłumaczenia: "i ręka jego wróciła do dawnego stanu". Czyli niekoniecznie uzdrowienie Boga musi prowadzić do stanu perfekcyjnego, wystarczy, że wróci do stanu normalnego, sprzed zachorowania.

Było to jedno z pytań, które zadałem sobie, gdy moja matka zachorowała na raka. Czy uzdrowiona miałaby ciało "całkowicie odnowione"? Wg tej lekcji tutaj po uzdrowieniu wróciłaby ona do stanu sprzed choroby. Czyli jest tutaj jeden wniosek na przyszłość: nawet jeśli ktoś takiego uzdrowienia by doświadczył, to nie znaczy to, że będzie ono jak zresetowanie komórek, zresetowanie naszego ciała, że będzie ono wolne od wszelkich wad, nówka sztuka, jak z fabryki, jak zaraz po narodzinach. Nie. Konsekwencje naszego poprzedniego stylu życia pozostają. Przyczyny, które do choroby doprowadziły, nadal są takie same, i nawet będąc uzdrowionym, trzeba wykazać również i własną inicjatywę, by ten styl życia zmienić, zredukować niepotrzebne ryzyko.

Co też powinniśmy robić i przed zachorowaniem, profilaktycznie, nawet bez uzdrowienia. Bo uzdrowienie to nie magia Boga, ale tylko pokaz Jego mocy, żeby ktoś, ktokolwiek, w Niego uwierzył. Resztę decyzji i resztę wysiłku, żeby wszystko było w porządku, musimy podjąć sami.niedziela, 24 grudnia 2017

Mama

Tematyką uzdrowień Jezusa zająłem się z powodu choroby mojej mamy. Ostatni raz widziałem ją zdrową w maju, gdy mnie wspólnie z ojcem odwiedzali. W czerwcu była już nieustannie osłabiona, do tego stopnia, że nie była w stanie samodzielnie wysiąść z samochodu. Od lipca praktycznie cały czas spędzała już w łóżku, a komunikacja z nią stawała się coraz trudniejsza.

W lipcu modliłem się o uzdrowienie jej. O ile Bóg uznałby to za dobre dla niej. Aczkolwiek prywatnie wiedziałem o sprawach, które sprawiały, że życie dla mojej mamy stawało się nieznośne. Nie do uciągnięcia na dłuższą metę. A szanse, żeby jej pomóc, były nie za duże. Choroba z takim bardzo niewielkim stanem świadomości była dla niej właściwie wyzwoleniem.

Wiedząc z lektury ewangelii, że Jezus uzdrawiał ludzi nie dla fizycznej formy, ale żeby dać wyraz Jego mocy, a zarazem, a właściwie: przede wszystkim odpuszczał im grzechy, sprawiał, że czuli się lepiej, nie tak winni, pozwalał im pozbyć się niepotrzebnego balastu z serca - modliłem się, żeby Jezus zdjął również balast z serca mamy. A uzdrowienie fizyczne choroby aby nastąpiło dla tych wszystkich, którzy dbali o nią, którzy byli wokół niej. Tak, jak to miało miejsce, gdy uzdrawiał Jezus. Po to, żeby zobaczyli moc Boga. Fizyczną moc.

W połowie sierpnia została wreszcie postawiona diagnoza: chłoniak wewnątrznaczyniowy dużych komórek B. Paskudztwo ogarniające cały organizm bardzo szybko, ścinające człowieka z nóg w ciągu trzech tygodni. Rak krąży we krwi po całym krwiobiegu, zarażając wszystko, co napotka po drodze. Pada system nerwowy i system immunologiczny. W ciągu kolejnych miesięcy mama doznała udaru mózgu, zapalenia oskrzeli i kilkanaście innych chorób. Cud, że mama to wszystko przeżyła. Żywienie przez cztery miesiące odbywało się tylko i wyłącznie przez kroplówki. Porozumiewanie się ograniczało się do krótkich, pojedynczych sylab, przy czym nie wiadomo było, czy mama mówi je świadomie, czy z nawyku. Czasami, bardzo rzadko, udało się jej wypowiedzieć całe zdanie, stawiając lekarzy w zakłopotaniu: "czy ta osoba jest na pewno chora?...".

Po czterech miesiącach mama została wypisana do domu. Jednak i tutaj codziennie odwiedzały ją po dwie pielęgniarki. Pobyt w domu przerywany był również tygodniowymi pobytami w rejonowym szpitalu, aby wyleczyć tamte różne inne, pośrednie choroby.

Po trzeciej czy czwartej chemioterapii okazało się, że rak ustępuje. Triumf! Może uda się wyleczyć! Jednak przed każdą kolejną serią niezbędny stał się pobyt w szpitalu w celu podbudowania mamy kondycji kroplówkami.

Po piątej chemii wysiadła wątroba. Nie chciała już więcej przetwarzać. Do całkowitego wyleczenia raka brakowało jednej chemii plus może dwóch dodatkowych, jeśli by miała być taka potrzeba.

Po pięciu miesiącach choroby mama stała się spokojna. Patrzyła na ojca z miłością. Ojciec stał się w ciągu tego czasu najlepszym pielęgniarzem świata. Kruszył mamie pigułki, których mama nie chciała jeść, do słodkich danonków, które mama uwielbiała. Nauczył się przewijać, przewracać, dbać o rany odleżynowe, zmieniać woreczki z uryną, karmić, mówić do mamy tyle, ile się nie nagadał przez ostatnich dziesięć lat chyba.

7 grudnia mama się z ojcem pożegnała. Zamknęła oczy i zasnęła na zawsze. My z siostrą mieliśmy już bilety dawno wykupione na 8-9 grudnia, żeby mamę odwiedzić. Nie zdążyliśmy. Gdy przyjechaliśmy, mogliśmy tylko pożegnać ją śpiącą.

Uzdrowienie nie nastąpiło. Nie to fizyczne. Ale z opowiadanych przez ojca historii wiem, że nastąpiło to uzdrowienie duchowe: mama przestała mieć spojrzenie niespokojne, a raczej pełne uczucia. Jak nigdy wcześniej. Wodziła za ojcem oczami wszędzie. Myślę, że gdzieś w swoim wnętrzu zaznała w końcu pokoju jeszcze zanim zasnęła.

Mam nadzieję, że kiedyś, gdy Jezus przyjdzie i pobudzi nas wszystkich, zobaczę mamę pełną pokoju razem z Nim.