czwartek, 7 kwietnia 2016

"Wybranie wasze" czy "wasz wybór"

Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani...
1 Tes. 1,4 BW

... że zostaliście wybrani Wy, że jesteście jacyś specjalni, a reszta to jacyś gorsi, którzy nigdy WYBRANI nie będą...

Czy tak mówi Biblia? Owszem, tak sugeruje Biblia Warszawska. Tak można by wnioskować. Ale czy to faktycznie prawda?

Zacznijmy więc od początku:

Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję, w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania. (...) A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.
1 Tes. 1-10 BT

W takim to tekście osadził apostoł Paweł swoją wzmiankę o wybraniu. Z tym że - wg Przekładu Dosłownego* - nie użył tutaj formy "zostaliście wybrani", lecz "wybranie". Nie jestem specem od greki, nie umiem jej nawet dobrze czytać, posługuję się przekładem translinearnym dla ułatwienia sobie życia, ale podczas moich poszukiwań już wiele razy natknąłem się na słowa, które ze swojej greckiej formy zostały przetłumaczone na język polski jako "zostaliście wybrani/zrobieni/uznani/coś-tam/jakiś-tam-inny-czasownik". I tutaj ta forma NIE występuje. Występuje za to forma rzeczownikowa słowa "wybranie" + osobowa forma zaimka "was".

Tak. W tym momencie użyta forma osobowa zaimka przeważa szalę. O ile wcześniej sądziłem, że może mowa o "wybraniu waszym", jak to niektóre tłumaczenia podają, co można rozumieć również jako "waszym wyborze", czyli osobistym wyborze każdego człowieka, o tyle teraz okazuje się, że rozumieć tak tego nie można. Nie w tym przypadku. Forma osobowa zaimka to wyklucza. Forma osobowa zaimka to "wy", "wasze" to forma dzierżawcza. Musiało więc w tym tekście chodzić Pawłowi o "wybraniu was", czyli pewne osoby zostały szczególnie wybrane, czy to na podstawie czyjegoś widzi-mi-się, czy na podstawie konkretnych kryteriów - mam nadzieję, że to się okaże.

* - Źródło: http://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/13/chapter/1/verse/4

[dalej - WYBRANIE I POWOŁANIE]
[wcześniej - WSKAZANI / WYZNACZENI DO ŻYCIA WIECZNEGO?]Brak komentarzy:

Prześlij komentarz