środa, 21 września 2016

Apokalipsa, 14a - Jezus pomiędzy siedmioma świecznikami

Fragment kazania Tolhursta, na temat świątyni izraelskiej oraz innej, opisanej w Księdze Objawienia, które jest dostępne w całości pod zakładką [KAZANIA SPISANE]:

W Obj. 1,1 dowiadujemy się, że jest to "objawienie Jezusa Chrystusa", powiedziane jest też, że to Bóg dał to Chrystusowi i nakazał Chrystusowi, aby objawił/objaśnił swoich ludzi o rzeczach, które miały się niebawem stać. Tam więc opisane jest, co ma się wydarzyć w przyszłości. Opisując więc te wydarzenia, które miały się stać, jest napisane w Obj. 2,1, że Jan miał widzenie, w którym widział niebo, i słyszał słowa Jezusa: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w swej prawicy i przechodzi między siedmioma złotymi świecznikami (BR).

Gdzie był Chrystus, kiedy Jan miał to widzenie? Biblia mówi, że Jezus był przy siedmioramiennym świeczniku. A gdzie znajdował się ów siedmioramienny świecznik w świątyni izraelskiej? W pierwszym pomieszczeniu. Tam, gdzie odbywało się przebaczanie grzechów. Tutaj więc wyraźnie widać, że po wniebowstąpieniu Jezus znajdował się w okolicy owych siedmiu świeczników / siedmioramiennego świecznika, czyli musiał być w pierwszym pomieszczeniu świątyni w niebie.

Koniec cytatu.

Faktycznie więc w Obj. 2,1 jest obraz Jezusa między siedmioma świecznikami, czy też między siedmioma ramionami jednego świecznika. Ten sam obraz jest w Obj. 1,12-13: Wówczas obróciłem się, żeby zobaczyć, kto do mnie mówi. I ujrzałem siedem złotych świeczników, a wśród nich kogoś, kto był podobny do Syna Człowieczego (BR). W moich poprzednich postach dotyczących tych siedmiu świeczników, opisujących Obj. 1,12 i 1,20, nie napisałem w zasadzie niczego odkrywczego, poza przyznaniem się do faktu, że nie wiem, o czym tam właściwie mowa, co to za świeczniki.

Jednak podążając za tokiem myślenia Tolhursta - tak, to może być tak, że - idąc za wzorem świątyni izraelskiej, gdzie świecznik siedmioramienny miał swoje miejsce w Miejscu Świętym świątyni, czyli pierwszym wewnętrznym pomieszczeniu, i pamiętając, że świątynia izraelska została wybudowana na wzór świątyni w niebie, która została pokazana Mojżeszowi, jak ona wygląda, jak jest zbudowana i jak działa - tak więc można logicznie przyjąć, że Jezus został zobaczony tutaj w Miejscu Świętym świątyni w niebie. W miejscu, gdzie znajdowało się kadziło (symbol modlitw zanoszonych do Boga zdaje się, wydaje mi się też, że do tego dojdziemy później), gdzie odbywało się przebaczanie grzechów i gdzie Jezus udał się po swoim zmartwychwstaniu.

To by dodawało więcej szczegółów do tego tekstu, który wszyscy znamy: To, co teraz mówimy, sprowadza się ostatecznie do następującej prawdy: Mamy takiego arcykapłana, który zasiadł po prawej stronie Majestatu [Boga] w niebie: Jest On sługą w świątyni i w przybytku prawdziwym, zbudowanym przez Pana, a nie przez człowieka (Hebr. 8,1-2 BR).Brak komentarzy:

Prześlij komentarz