czwartek, 12 września 2013

WIEK ZIEMI, cz. 9, Początek Ziemi według Biblii

Kent Hovind
WIEK ZIEMI
cz. 9

Dla przypomnienia - wierzę, że Biblia jest nieomylnym słowem Boga i uczy prawdziwej historii Ziemi. Biblia mówi: Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię (Rodz. 1,1). NA POCZĄTKU. Kiedy był ten początek i ile lat ma Ziemia? Jest to niezwykle istotne. Są chrześcijanie, którzy mówią, że nie jest to ważna sprawa. Ja jednak myślę, że jest. Przekonacie się o tym za moment.

O Jezusie napisano: Wszystko w Nim i przez Niego zostało stworzone (Kol. 1,16a). To Jezus to wszystko stworzył i pewnie orientuje się, jaki jest wiek tego stworzenia. Powiedział On: Stwórca na początku stworzył mężczyznę i kobietę (Mat. 19,4). Czyli było to na POCZĄTKU. Biblia mówi, że śmierć przyszła po grzechu (Rzym. 5,12). Proste pytanie: czy to człowiek wniósł śmierć na świat, tak jak jest napisane w Biblii? Czy może śmierć sprowadziła człowieka na świat, jak to podają ewolucjoniści? Są to dwa, całkowicie przeciwne poglądy, ktoś zatem musi się mylić.

W Biblii, w 1 Liście do Koryntian jest napisane, że to człowiek przyniósł śmierć (1 Kor. 15,21). Niektórzy pytają: czy rośliny nie obumierały, zanim Adam zgrzeszył? Najpierw musimy zdefiniować pojęcie "życia". Czy rośliny żyją? Czy to o takim życiu mówi Biblia?

Jest napisane, że Adam był pierwszym człowiekiem. Jest napisane tez, że Adam żył 130 lat, gdy zrodził syna. Jego syn miał 105 lat, kiedy narodził się jego syn. Ten natomiast miał 90 lat, gdy narodził mu się jego syn itd. (zob. poprzedni wykład). Jeśli prześledzimy dokładnie dane z Biblii, to otrzymamy ok. 6 tys. lat wstecz, czyli ok. 4 tys. lat przed Chrystusem. Na pewno nie otrzymamy milionów lat.

Na moich debatach ateiści zawsze pytają: z kim żenili się synowie Adama? Dobre pytanie. Biblia mówi, że w którymś momencie odszedł Kain i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. I obcował Kain z żoną swoją, a ta poczęła i urodziła Henocha (Rodz. 4,16-17). Kim była jego żona? Nie jest napisane przecież, że znalazł ją w ziemi Nod. A kogo poślubił Set? - zadają kolejne pytanie.

Jednak to ewolucjoniści mają większy orzech do zgryzienia. Wierzą, że ok. 20 miliardów lat temu NIC wybuchło i wszystko powstało z tzw. Wielkiego Wybuchu. Potem, 4,5 mld lat temu, ziemia się ochłodziła, potem przez miliony lat padały deszcze na skały i zrobiły z nich zupę, która ożyła 3 miliardy lat temu. To są tezy nauczane przez teorię ewolucji. Tak, moi drodzy: samopowielający się system musiał wyłonić się z tej zupy. Zupa ożyła ok. 3 mld lat temu. A więc nasza pra-pra-prababcia była zupą.

Z kim więc żenili się synowie Adama? Pismo mówi, że po zrodzeniu Seta żył Adam osiemset lat i spłodził synów i córki (Rodz. 5,4). Ile dzieciaków można mieć w 800 lat? Co najmniej... kilkoro? Pewien mój znajomy ma 13 dzieci, które urodziły mu się w ciągu 13 lat. Ile więc można urodzić w przeciągu 800 lat? Na pewno KILKORO.

Biblia mówi, że Adam żył 800 lat po zrodzeniu Seta i spłodził synów i córki. Tak więc w pierwszym pokoleniu synowie żenili się z... siostrami. Ludzie pytają: z siostrami??? Spokojnie. Po pierwsze - nie mieli wyboru. Po drugie - i tak nie było ich gdzie zadenuncjować... Po trzecie - nie było prawa przeciwko temu. Dopiero Mojżesz, 2,5 tys. lat później, nadał ludziom takie prawo. Nie potrzebowano go zresztą przez pierwsze 2 tys. lat, ponieważ ich chromosomy nie były uszkodzone i nie rodziły się zdeformowane dzieci. Widzicie - ludzkie cechy są dziedziczone, nawet fakt posiadania dzieci jest dziedziczny. Jeśli wasi rodzice nie mieli dzieci, to prawdopodobnie wy także nie...

Pomyślcie - przecież Adam poślubił "swoje żebro", a nie stanowiło to problemu w pierwszym pokoleniu! Ateiści będą ciągnąć swoje: nie możemy współżyć z siostrami, bo byłaby to endogamia, kojarzenie krewniacze. A w co wy wierzycie - odpowiadam. Wy wierzycie, że powstaliśmy wszyscy ze skały. Czy skały posiadają kod genetyczny?

Możliwe, że nie zauważycie tego czytając Biblię, ale jeśli sporządzicie taki wykres, to zauważycie, że Adam żył na tyle długo, by poznać swojego pra-pra-prawnuka (zobacz: Abraham mógł słyszeć historię stworzenia z trzeciej ręki). To znaczy że tata Noego mógł znać Adama. Wyobraźcie więc sobie zjazd rodzinny w tamtych czasach. "Dobra, wszyscy na wielbłądy i jedziemy odwiedzić naszego pra-pra-pradziadka. Opowie nam, jak to było w ogrodzie Eden, zanim pierwsza kobieta wywiodła pierwszego mężczyznę w pole"...

Bardzo lubię dowcipy, a szczególnie o Adamie i Ewie. Pewna pani zapytała mnie: gdzie wy, mężczyźni, bylibyście bez nas, kobiet? Odpowiedziałem: w ogrodzie Eden!

Ale wtedy bylibyśmy ciągle samotni.

Patrząc na diagram możemy zauważyć, że Sem, syn Noego, żył wystarczająco długo po potopie, by mógł poznać Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Przeczytałem kiedyś werset w Biblii, którego długo nie mogłem zrozumieć. Jest wiele takich niezrozumiałych fragmentów, ale ten zmusił mnie do myślenia. I rzekł faraon do Jakuba: Ile jest lat życia twego? Jakub powiedział faraonowi: Czas mojego pielgrzymowania wynosi sto trzydzieści lat. Krótki i zły był czas życia mojego i nie dosięgnął lat życia ojców moich (Rodz. 47,8-9). Dziwny tekst. Jakub mógł osobiście znać Sema i paru innych, żyjących w podobnym czasie. Gdybyście mieli 130 lat, a wasz sąsiad 600 lat, to nie czulibyście się staro.

Ludzie twierdzą, że przekazywanie Biblii z pokolenia na pokolenie obniżyło jej wiarygodność. Po pierwsze - Bóg natchnął i chronił to słowo. Po drugie - Księga Rodzaju ma dziesięciu różnych autorów, bezpośrednich świadków. O tym, kto napisał Księgę Rodzaju, będzie w dalszych wykładach.

W podręcznikach jest napisane, że Jezus powiedział, że początkiem było stworzenie Adama (Mat. 19,4). Albo kłamał, albo nie rozumiał współczesnej nauki. A może miał rację?

Jaki jest zatem wiek Ziemi? W podręcznikach podają, że Ziemia ma miliardy lat. Ta liczba jest podawana tak, jakby była stwierdzonym faktem. Nawet niektórzy chrześcijanie twierdzą, że Ziemia ma miliardy lat (w tym Billy Graham). Kogo w ogóle obchodzi wiek Ziemi? Teoria, że ziemia powstała miliardy lat temu, sprawia, że nie traktujemy śmierci jako bezpośredniego skutku grzechu. A to już jest "herezja". Więcej na ten temat w późniejszych wykładach.

Biblia mówi, że śmierć przyszła na świat z powodu człowieka. Nie możemy więc nie interesować się wiekiem Ziemi, bo:
1. Zagrażamy wiarygodności Księgi Rodzaju. Pytanie: czy każdy jest w stanie zrozumieć tę księgę, czy też potrzebujemy "guru", który wytłumaczyłby jej sens? Jeśli potrzebujecie kogoś, kto tłumaczyłby wam sens tej księgi, to prawdopodobnie jesteście w... sekcie!

Bardzo się denerwuję, kiedy ktoś mówi: "no, w oryginale to oznacza to i tamto". Innymi słowy - nie jesteście w stanie sami do tego dojść, dlatego potrzebujecie mnie, żebym wam objaśniał? Myślę, że przeciętna osoba może bez problemu zrozumieć Biblię. Nie potrzeba ludzi, którzy by ją wyjaśniali.

2. Zagrażamy wiarygodności Jezusa, który 25 razy cytował Księgę Rodzaju. Musiał w nią wierzyć.
3. Prawie każda księga w Biblii nawiązuje do Księgi Rodzaju (sam Nowym Testament nawiązuje ok. 200 razy).
3. Najbardziej zainteresowani tą księgą są sami ewolucjoniści, bo jeśli zabierze się im te "miliardy lat", to ich teoria okaże się jeszcze bardziej niedorzeczna.

Jezus powiedział: Gdybyście uwierzyli Mojżeszowi, to mnie też byście uwierzyli, bo to on napisał o mnie (Jan 5,46-47).

01.06.50-01.17.41

[dalej]
[do początku]Brak komentarzy:

Prześlij komentarz